Mer om oss

Gekås gräv AB

ROT-avdrag

Om du är en privatperson, så kan det vara bra att känna till att vi på Gekås Gräv AB genomför våra uppdrag, så att du kan använda dig av det så kallade ROT-avdraget, som är en skattefinansierad reform, som ger alla privatpersoner rätt att dra av en viss del av kostnaden, då de anlitar ett företag likt vårt. I skrivande stund kan man dra av 30 procent av arbetskostnaden. Om du vill veta mera om detta, så kan vi på Gekås Gräv AB hjälpa dig med dina frågor kring detta, då vi har en väldigt omfattande erfarenhet inom just detta område.